• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Beskydy
  • milášek Scottynko
  • Mikuláš MsP Žilina
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa zlaňovacie techniky