• Novy Targ
  • Description: V1 CAC, Národný víťaz
  • revír
  • za domom
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • Sielpia