• vymedzenie priestoru
  • štekna:o)
  • Flat alias vydra riečna
  • unavený
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010