• Beskydy
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Arrival
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011