• Scotty s pánečkom
  • Szczyrk
  • Szczyrk
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • revír