• pátracia akcia Hlohovec 2010
  • na školení
  • Beskydy
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Beskydy