• Szczyrk
  • pred výstupom na Terynku
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Flat alias vydra riečna