• KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • tréning na prekážky
  • v očakávaní II
  • Aslan
  • Airin