• ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • Lúčky
  • Balassagyarmat HU
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Klubová výstava BA máj 2011
  • Description: EXC2