• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Flat alias vydra riečna
  • milášek Scottynko
  • Sowie Hory
  • odovzdaný