• Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Szczyrk
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • spokojné