• tréning na prekážky
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Arrival