• mama Ája, sestra Giny a Scotty
  • odovzdaný
  • Flat alias vydra riečna
  • vysmiata Airin
  • Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010