• ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • v očakávaní II
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • moja prvá pátračka Ružomberok marec 2008