• spokojné
  • pátracia akcia Hlohovec
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • Szczyrk