• pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • na školení
  • na lúke za domom
  • Simi
  • štekna:o)