• Szczyrk
  • monitoring ľudí bez domova - Bratislava 2010
  • pátracia akcia Cígelka marec 2010
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • zoznamovanie