• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • Flat alias vydra riečna
  • partička
  • Beskydy