• KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009
  • tréning na prekážky
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC