• Beskydy
  • Szczyrk
  • Scotty
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010