• Beskydy
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • testik