• za domom
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Flat alias vydra riečna
  • osvieženie na záver
  • unavený