• Szczyrk
  • Arrival
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • Flat alias vydra riečna