• Beskydy
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • monitoring ľudí bez domova - Bratislava 2010
  • Szczyrk
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia