• Szczyrk
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia
  • vymedzenie priestoru
  • zoznamovanie
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: Reno